Sürdürülebilir yönetim modeli, üretim ve ihracat hacmi, Ar-Ge ve
teknoloji yetkinlikleri, 6 bine yakın çalışanı ile Türkiye ekonomisine,
sanayii ve Ar-Ge birikimine önemli bir katma değer sağlayan Tofaş,
başarılarıyla Türkiye otomotiv sektörünün yıllar içerisindeki

dönüşümünde etkin rol aldı.

2010’lu yıllar itibariyle üretimde sıçramalı büyüme gerçekleştiren Tofaş
Fabrikası’nda üretilen 7 milyonuncu araç Egea Cross Wagon oldu.
Konuya dair açıklamada bulunan CEO Cengiz Eroldu “Tofaş, 7 milyon
araç üretimine ulaşan yolculuğunda, faaliyete başladığındaki 20 bin
adetlik üretim kapasitesi ve 600’e yakın çalışanıyla mütevazı bir
fabrikadan, bugün 450 bin adetlik üretim kapasitesi, yaklaşık 6 bin
çalışanı ile küresel otomobil ve hafif ticari araçlar geliştiren bir üretim ve
Ar-Ge merkezine dönüştü. Tofaş, sürekli ilerleme azmiyle, yerli sanayi ve
Ar-Ge’nin güçlenmesine dair tutkuyla çalışılan yıllar boyunca endüstriyel
ve ticari alanlarda kat ettiği gelişimin yanı sıra Türkiye otomotiv sanayi
ve Ar-Ge’sinin gelişiminde önemli bir rol alırken, ülkemizde pek çok ilke
de imza attı. Yetkin insan kaynağımızla, teknoloji, dijitalleşme, kalite ve
verimlilik seviyesiyle küresel ölçekte rekabetçi çözümler sunuyoruz.
Stellantis üretim sistemi kapsamında, iş güvenliği, kalite ve verimlilik
alanlarındaki değerlendirmelere göre de grup içindeki en iyi ilk 3

fabrikadan biriyiz” açıklamasını yaptı.

Merhum Vehbi Koç’un “Ülkem varsa ben de varım” anlayışı ve “Otomobilin insan ve aile
hayatına getirdiği refahın, bu endüstrinin memleket ekonomisine kazandırılan güç kadar
önemli olduğu” inancı ile temelleri atılarak; 1971 yılında üretim faaliyetlerine başlayan
Tofaş Fabrikası, önemli üretim eşiklerinden birini aştı ve 7 milyonuncu aracını banttan
indirdi. Yarım asırdan fazla süredir Türkiye’de binek ve ticari araç üretimi gerçekleştiren
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası’ndaki 7 milyonuncu araç, Egea Model Ailesi’nden Fiat Egea
Cross Wagon oldu. Tofaş, üretime başlangıcından 7 milyonuncu araç üretimine kadar 25
farklı modeli dünya yollarına çıkardı. Üretime başlamasından bugüne kadarki süreçte
toplam 3,7 milyon araç ihracatı gerçekleştirdi ve yaklaşık 43 milyar dolar ihracat geliri
elde ederek ülke ekonomisine katkısını sürdürdü.
“Tofaş bugün, teknoloji, dijitalleşme, kalite ve verimlilik seviyesi ile küresel
ölçekte rekabetçi çözümler sunan önemli bir üretim merkezidir”
Cengiz Eroldu, “Tofaş, 7 milyon araç üretimine ulaşan yolculuğunda, faaliyete
başladığındaki 20 bin adetlik üretim kapasitesi ve 600’e yakın çalışanıyla mütevazı bir
fabrikadan, bugün 450 bin adetlik üretim kapasitesi, 700’ü Ar-Ge’de görev alan, yaklaşık
6 bin çalışanı ile küresel otomobil ve hafif ticari araçlar geliştiren bir üretim ve Ar-Ge
merkezine dönüştü. Tofaş, sürekli ilerleme azmiyle, yerli sanayi ve Ar-Ge’nin

güçlenmesine dair tutkuyla çalışılan yıllar boyunca kat ettiği gelişim yolculuğunda
ülkemizde pek çok ilke imza attı. Tempra ile Türkiye’nin ilk büyük ölçekli ihracatının
gerçekleşmesi, ilk otomotiv Ar-Ge merkezinin kurulması, Fiat Fiorino modelinin içinde yer
aldığı Minicargo projesiyle ilk çoklu marka üretiminin gerçekleşmesi, Doblo ile ABD ve
Kanada pazarları için ürün geliştirme ve ihracat faaliyetlerini, ülkemizin ilk ve en kapsamlı
bağlanabilirlik uygulamasının geliştirilmesi, Tofaş’ın ülkemizdeki ilkleri arasında yer alıyor.
Yetkin insan kaynağımız, teknoloji, kalite ve verimlilik seviyesiyle küresel ölçekte
rekabetçi çözümler sunuyoruz. Üretim sahasında ve ticari alanlarda dijital dönüşümün en
iyi uygulama örneklerini geliştiriyoruz. Stellantis üretim sistemi kapsamında, iş güvenliği,
kalite ve verimlilik alanlarındaki yapılan değerlendirmelere göre de grup içindeki en iyi ilk
3 fabrikadan biriyiz” dedi.
“Stellantis'in önde gelen Ar-Ge merkezlerinden biri olan Tofaş ArGe, aynı
zamanda pek çok kez Türkiye’nin de en iyi otomotiv Ar-Ge merkezi unvanını
elde etti.”
Bu düzeye gelirken Tofaş’ın önemli aşamalardan başarıyla geçmiş olduğuna dikkat çeken
Eroldu “Uzun yıllardır Ar-Ge’ye yatırım yapıyoruz ve Türkiye’nin en çok Ar-Ge harcaması
yapan şirketlerinden biriyiz. Tofaş Ar-Ge, yüksek teknolojisi ve çeşitliliği ile öne çıkan
laboratuvarlarıyla; anahtar teslim araç geliştirme bilgi birikimine ve yetkinliklerine sahip.
Türkiye’de üretilecek ürünlerin yanı sıra Stellantis'in dünyanın farklı bölgelerinde üretilen
marka ve modellerinin geliştirme projelerinde Tofaş mühendisleri tam sorumluluk
üstleniyorlar. Ar-Ge merkezimizden mühendislik ihracatı yapıyoruz. Ar-Ge
yetkinliklerimizi yeni teknolojiler doğrultusunda, bağlanabilirlik, bilgi eğlence, tahrik
sistemleri, kontrol yazılımları ve ileri sürüş desteği alanlarında geliştirmeyi sürdürüyoruz.
Geçtiğimiz sene, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tekno Park’ında oluşturduğumuz Ar-Ge
şubemiz ile küresel otomotiv yazılımı alanındaki ihtiyaçlara yanıt vermek üzere faaliyet
kapsamımızı genişlettik. Stellantis ürün projelerindeki sorumluğumuz artarken, yazılım
yetkinliği ve kapasitemizi genişleterek, otomotiv yazılımı alanındaki küresel strateji ve
organizasyonunda da artan bir sorumluluk üstleniyoruz.” dedi.
“Sektörün bundan sonraki dönüşümünde de etkin rol alacağız”
Tofaş’ın başarılarının aynı zamanda yeniden şekillenmekte olan otomotiv sanayiinin
geleceğine yönelik fırsatlar içerdiğini de vurgulayan Cengiz Eroldu “7 milyon üretime
giden yolda inşa ettiklerimiz bizi bugün ülkemizde sektör lideri, Stellantis’in en iyi
fabrikalarından biri ve Türkiye’nin En İyi Otomotiv Ar-Ge Merkezi konumuna getirdi. Tofaş
çatısı altında satış ve satış sonrası faaliyetlerini yürüttüğümüz markalarımızın çeşitliliği,
endüstriyel ve ticari alanlarda yarattığımız ekosistem ile yeni bir geleceği inşa etmek için
önemli fırsatlara sahibiz. Stellantis ile hem ticari hem de endüstriyel faaliyetlerimiz
açısından çok daha büyük bir dünyaya açılıyoruz. “Müşterileri İçin En İyi Değeri Üreten
Şirket Olma” vizyonuyla yeni teknolojileri benimsemek ve mobilite alanında değişen
müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetler ve ürünler geliştirmek üzere yatırımlarımızı
sürdürüyoruz. Üretim ve ihracat alanında ülke ekonomisine katkılarımız devam ederken,
Ar-Ge yetkinlikleri ve teknolojide gelişmeye, çalışanlarımızın refah ve gelişimini
desteklemeye, daha düşük bir çevre etkisi için yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yeni
teknolojilerle dönüşen otomotiv dünyasında Türkiye’nin küresel çapta bir ürün geliştirme
ve üretim merkezi olmaya devam etmesi için bugüne kadar olduğu gibi, tedarikçilerimizi
ve tüm otomotiv ekosistemini geliştirmede öncü olmaya devam edeceğiz” diyerek
sözlerini noktaladı.

Tofaş ve Milyon Araç Üretimi Yolculuğu
Tofaş’ın üretimde 7 milyon araç sınırını aşmaya ve küresel çapta bir üretim merkezi
olmaya uzanan yolculuğu, aynı zamanda Türkiye’nin otomotivdeki küresel rolünün artış
hikayesini de gösteriyor. Zaman içinde artan üretim adetleri ve yetkinliği ile Tofaş’ın
küresel otomotiv dünyasında üstlendiği rollerde de önemli sıçramalar meydana geldi.
Üretimde- Türkiye’de otomotiv pazarının gelişimine paralel olarak- ilk milyon adede
ulaşmak için 20 yıldan uzun bir süre gerekirken, son on yılda, büyük çoğunluğu Avrupa
pazarlarına ihraç edilen 3 milyondan fazla araç banttan indirildi. Bu gelişmedeki önemli
kilometre taşları hafızalarda iz bırakmış olan modelleri de anımsatıyor. 
Tofaş'ta 1993 yılında banttan inen ilk milyonuncu araç Türkiye'den Avrupa'ya yüksek
adetlerde ihraç edilen ilk model olan Tempra modeliydi. Üretilen 2 milyonuncu araç olan
Palio, 1998 yılında Türkiye'de müşterisi ile buluşmuştu. Bugün otomotiv sanayinde sıkça
karşılaşılsa da Palio küresel çapta iş birliği ile ürün geliştirmenin dünyadaki ilk
örneklerinden biriydi. Tofaş bantlarından inen üç ve dört milyonuncu
modeller Fiorino’ydu.  FIAT, PSA ve Citroen markaları için geliştirilen ve üretilen çoklu
markalı ürün geliştirme, bu çapta bir mühendisliğin Tofaş Ar-Ge merkezinde yapıldığı ilk
büyük projeydi. Bu da otomotiv mühendisliği açısından Türkiye’de bir ilkti. Tofaş’ın 2016
yılında ürettiği beş milyonuncu aracı Egea hatchback oldu. Altı milyonuncu araç ise
lansmanından bu yana sürekli geliştirilerek yenilenen Egea ailesinin Cross versiyonu
olmuştu. 
Erişilebilir kalarak daha üst segmentlerde bulunan özellikleri sunan ve ezber bozan Egea
ailesi, lansmanından bugüne Türkiye'de en çok tercih edilen model olmasının yanı sıra
Tofaş’ın müşteri beklentilerine uygun bir araç tanımlama ve geliştirme konusunda varmış
olduğu düzeyi sergiliyor.