AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 Nisan
ayında %76,9, otomobil pazarı %78,3 ve hafif ticari araç pazarı %70,7
daraldı.

-Otomotiv pazarı 2020 Nisan ayında %76,9 azaldı ve 363.211 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 1.569.371 toplam adet satış gerçekleşmişti.

-Otomobil pazarı 2020 Nisan ayında 2019 yılının aynı ayına göre %78,3 azaldı ve toplam 292.182 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1.345.181 adetti.

-Hafif ticari araç pazarı 2020 Nisan ayında %70,7 azaldı ve 53.604 adede düştü. 2019 Nisan ayında 183.211 adet satış gerçekleşmişti.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 OcakNisan döneminde %38,5, otomobil pazarı %39,1 ve hafif ticari araç pazarı
%36,1 azaldı.

-Otomotiv pazarı 2020 Ocak-Nisan döneminde %38,5 azaldı ve 3.928.980 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde 6.392.884 toplam adet satış gerçekleşmişti.

-Otomobil pazarı 2020 Ocak-Nisan döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre %39,1 azaldı ve toplam 3.346.193 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 5.492.003 adetti.
 

-Hafif ticari araç pazarı 2020 Ocak-Nisan döneminde %36,1 azaldı ve 476.112 adede düştü. 2019 yılının aynı döneminde 744.958 adet satış gerçekleşmişti.
 

-2020 Nisan ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre %26,7 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 7. ülke, %30,3 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8. ülke ve %12,2 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

-AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %96,4 ile İtalya, %95,3 ile İngiltere ve %95,1 ile İspanya’da yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışını artıran pazar olmadı.

-AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %49,8 ile İtalya, %48,6 ile İspanya ve %46,7 ile Fransa’da yaşandı. 2020 yılının aynı döneminde satışını arttıran bir pazar olmadı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

-AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %97,6 ile İtalya, %97,3 ile İngiltere, %96,5 ile İspanya’da görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre tüm Avrupa pazarlarında daralma gerçekleşti. 

-AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %50,7 ile İtalya, %48,9 ile İspanya, %48,0 ile Fransa’da görüldü. İlk dört ayda tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.

 Avrupa hafif ticari araç pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

-AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %91 ile İspanya, %89,9 ile İtalya ve %87,3 ile İrlanda’da yaşandı. Satışlarını artıran pazar olmadı. 

-AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %49,1 ile İspanya, %44,5 ile İtalya ve %44 ile İngiltere’de yaşandı. Satışlarını arttıran pazar olmadı.