Türkiye genelinde üretici ve dağıtıcı sınıfından 198 üyesi bulunan derneğin yaptığı Eylül Ayı Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre sektördeki satış, üretim ve ihracat kalemlerinde artış gözlemlendi. Ankete katılan üyelerin iç pazardaki satışları geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 11,6 oranında artarken, bir önceki yılın aynı dönemi göre toplam yüzde 19,5 artış kaydedildi. Yine geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında dağıtıcı üyelerin satışlarındaki artış oranı yüzde 14,6 üretici üyelerin satışlarındaki artış da yüzde 27,4 oldu. Otomotiv satış sonrası sektörü Eylül ayında üretim ve ihracata önemli katkılarda bulunmayı sürdürdü. İç pazardaki talebin de artmasıyla birlikte ankete katılan üretici üyelerin Temmuz ayında yüzde 75,6, Ağustos ayında %79,6 olan kapasite kullanım oranları Eylül ayında yüzde 84,4’e kadar yükseldi. Bu dönemde, katılımcı üreticiler Ağustos ayına göre üretimlerini yüzde 19,2 artırırken, geçtiğimiz yılın Eylül ayına göre üretimde yüzde 17,5’lik artış yaşandı. Avrupa pazarlarında normale dönüş sürecinin başlamasıyla Eylül ayında ihracatta da yukarı yönlü ivmelenmeyi sürdüren otomotiv satış sonrası sektörü, ihracatını Ağustos ayına göre yüzde 7,5 artırdı. Ankete katılan üreticilerin ihracatı geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında ise yüzde 8,8 arttı. 

“Yukarı yönlü trend sürecek”

OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, “Her ay düzenlediğimiz anketlerimiz sektörümüzün gidişatı konusunda bizlere ışık tutmaya devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz olağandışı sürece rağmen sektörümüz geçen her ay, bir önceki ayın üzerine koyarak ilerlemeyi sürdürüyor. Bu da bizlerin diğer sektörlerden pozitif yönde ayrıştığını ispat eder nitelikte olduğunu gösteriyor. Sektör olarak Eylül ayında hem bir önceki aya, hem de geçen yılın Eylül ayına göre beklentilerin üzerinde bir gelişme gösterdik. Bu doğrultuda, Ekim ayındaki beklentinin ve 2020 genelinde trendin yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Bu olumlu havanın sebeplerini ise; pandemi sebebiyle mobilitenin bireysel araçlarla sağlanması, ikinci el piyasasındaki hareketlilik, garanti süresi tamalanan araçların uygun ve rekabetçi hizmet anlayışı sebebiyle satış sonrası kanalına olan ilgisinin artması şeklinde sıralayabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.