~Boulogne-Billancourt, 16/02/2018 – Renault Grubu’nun cirosu 2017 yılında AVTOVAZ konsolidasyonu için ayrılan 2 milyar 727 milyon avro da dahil olmak üzere yüzde 14,7 artış ile 58 milyar 770 milyon avroya ulaştı. AVTOVAZ konsolidasyonunun etkisi hariç tutulduğunda, Grup cirosu yüzde 9,4 artışla 56 milyar 43 milyon avroya ulaştı (döviz kurları sabit kaldığında + yüzde 10,1).

 

AVTOVAZ hariç otomotiv ciro tutarı, hacimsel büyüme (+3,3 puan) ve ortaklara yapılan satışlardaki artışa (+2,6 puan) bağlı olarak 53 milyar 530 milyon avroya ulaştı (+ yüzde 9,3). Bu sonuç, Nissan Micra’nın Fransa’da üretilmeye başlanması, İran ve Çin’deki CKD[1] faaliyetlerin pozitif etkisi olarak ifade edilebilir. Fiyat etkisindeki 1,5 puanlık artış büyük oranda ürün yelpazesinin yenilenmesi ile ilgili fiyat artışlarından kaynaklanıyor. Diğer etkiler (+2,0 puan) kısmen ikinci el araç ve yedek parça etkinliklerinin pozitif performansının sonucudur Kur etkisi (0,7 puan), büyük oranda Arjantin pezosunun, Türk lirasının ve İngiliz sterlininin devalüasyonu nedeniyle negatif oldu.

 

Grup faaliyet karı 3 milyar 854 milyon avroya ulaşarak, gelirlerin yüzde 6,6’sına karşılık geldi.

 

AVTOVAZ hariç otomotiv kolundan gelen faaliyet karı tutarı, yüzde 15,2 oranında artışla, 363 milyon avro yükselerek 2 milyar 749 milyon avro’ya ulaştı. Bu da bir önceki dönemdeki toplam gelirler içinde yüzde 4,9 olan faaliyet karındaki payının 2017’de yüzde 5,1’e yükselmesini sağladı. Bu performans büyük oranda güçlü faaliyet büyümesi (493 milyon avro pozitif etki) ve Monozukuri[2]’nin pozitif etkisi (663 milyon avro) ile açıklanabilir. Faaliyet karının artışında kur etkisinden 2016’da gelişmekte olan ülkelerde yaşanan devalüasyon nedeniyle faydalanılamadı. Bu da toplam faaliyet karına 230 milyon avroluk negatif etki yaptı. Ham maddeler, özellikle çelik fiyatlarındaki artış faaliyet karına 394 milyon avroluk olumsuz bir etki yarattı. Kur etkisinin ( eksi 300 milyon avro) olumsuz olmasının nedeni, büyük oranda Arjantin pezosunun, İngiliz sterlininin ve ABD dolarının devalüasyonundan kaynaklandı.

 

AVTOVAZ’ın faaliyet karı (2016’da konsolide edilmemiş olarak) 55 milyon avroya ulaştı. Bu rakam ise cironun yüzde 2’sine karşılık geldi.

 

Satış Finansmanının Grubun faaliyet karına katkısı 1 milyar 50 milyon avro oldu, bu 2016’daki 896 milyon avro ile karşılaştırıldığında yüzde 17,1 artış anlamına geliyor. Bu yüzde 17,1’lik artış büyük oranda, RCI Banque’ın güçlü satış momentumunu yansıtan, performans gösteren varlıkların ortalamasındaki artışa (+ yüzde 18,9) bağlı olarak gerçekleşti.

 

Diğer işletme karı ve masraflarının tutarı eksi 48 milyon avro oldu. (2016’daki artı 1 milyon avroya kıyasla).

 

Grubun işletme karı, 2016’daki 3 milyar 283 milyon avroya kıyasla 3 milyar 806 milyon avroya ulaştı. (+ yüzde 15,9).

 

Finansal sonuçlar, 2017’de eksi 504 milyon avroya yükseldi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde eksi 323 milyon avro olarak gerçekleşmişti. Bu bozulma büyük oranda AVTOVAZ’ın finansal sonuçlarından (eksi 112 milyon avro) ve geri ödenebilir hisselerdeki değer düzeltmesinin negatif etkisinden (2016’daki eksi 3 milyon avroya kıyasla eksi 120 milyon avro) kaynaklandı.

Büyük oranda Nissan olmak üzere, bağlı şirketlerin katkısı, 2016’daki 1 milyar 638 milyon avroya kıyasla 2 milyar 799 milyon avro oldu. Nissan’ın katkısı 2017 sonunda ABD’de oylanan vergi reformuna bağlı olarak 1 milyar 21 milyon avroluk bir defaya mahsus geliri ve ekipman üreticisi Calsonic Kansei’deki hisselerinin satışını içeriyor.

 

Cari ve ertelenmiş vergilerde 891 milyon avro oldu.

 

Net gelir tutarı, yüzde 47,1 artışla 5 milyar 210 milyon avroya ulaştı ve Grup hissesindeki net gelir 5 milyar 114 milyon avro oldu. (2016’daki hisse başına 12,57 avroya kıyasla, hisse başına 18,87 avro) Nissan için belirtilen bir defaya mahsus kalemler hariç tutulduğunda, Grup hissesindeki net gelir 4 milyar 93 milyon avro olacaktı (hisse başına 15,10 avro).

 

Otomotiv işletme nakit fazlası (AVTOVAZ dahil) işletme sermayesi gereksinimlerindeki 550 milyon avroluk pozitif değişim ve yatırımlardaki 359 milyon avroluk artış dikkate alındıktan sonra 945 milyon avro ile pozitif oldu.

 

31 Aralık 2017’de, 2016’nın Aralık sonundaki 59 güne kıyasla, toplam envanter (bağımsız ağlardaki envanter de dahil) 57 satış gününe denk geldi.

 

Bir sonraki Hissedarlar Yıllık Genel Kurul Toplantısında, geçen yılki 3,15 avroya kıyasla hisse başına 3,55 avro temettü onaya sunulacaktır.

 

2018 GENEL GÖRÜNÜMÜ

 


2018’de küresel pazarın 2017'ye göre yüzde 2,5 büyümesi bekleniyor. Fransa pazarındaki yüzde 1 artışla, Avrupa pazarının yüzde 1 genişleyeceği tahmin ediliyor.

 

Uluslararası seviyede, Rusya'nın yüzde 10’a yakın oranda büyümesi bekleniyor. Brezilya ve Çin’in yüzde 5’in üzerinde ve Hindistan'ın yüzde 6 oranında büyümesi bekleniyor.

 


Grubun hedefleri :

Grup gelirlerinin arttırılması (sabit döviz kurları ve sınırları içinde)*
Grup faaliyet karının yüzde 6,0'in üzerinde tutulması*
Otomotiv faaliyetlerinden gelmesi beklenen pozitif nakit akışı
* IFRS 15 düzenlemesinin etkisi haricinde

 


RENAULT GRUBU KONSOLİDE SONUÇLARI


milyon €

2016

2017 (1)

Değişim

Grup cirosu

51.243

58.770

+7.527

Faaliyet karı

Gelirlerin %’si

3.282 %6,4

3.854

%6,6

+572 +0,2 puan

Diğer faaliyet gelir ve masraf kalemleri

1

-48

-49

Faaliyet geliri

3.283

3.806

+523

Net finansal sonuçlar

-323

-504

-181

 

 

Bağlı şirketlerin katkısı

1.638

2.799

+1.161

şirket: NISSAN

1.741

2.791

+1.050

 

 

Cari ve ertelenmiş vergiler

-1.055

-891

+164

Net kar

3.543

5.210

+1.667

Net kar, Grup hissesi

3.419

5.114

+1.695

Otomobil faaliyet serbest nakit akışı

1.107

945

-162