Değişiklikle kara yollarında belirli bir yol kesiminin başlangıç ve bitiş noktalarına yerleştirilen ekipmanlar aracılığıyla taşıtların ortalama hızlarını tespit edebilen "ortalama hız ölçüm donanımlarının" mevzuat değişikliği sonrası kullanılabilmesi için gerekli onayı yaptırma takvimi yeniden düzenlendi.

Buna göre, mevzuatın yayımlanmasından önce piyasada kullanımda olan veya kurulu bulunan donanımların muayenelerinde tip onay şartı aranmayacak. Ortalama hız ölçüm donanımlarının trafikte hız ölçümünde kullanılabilmesi için kullanıcılar tarafından hazırlanacak damga planları 31 Aralık'a kadar Bakanlığa onaylattırılabilecek. Bu işlemleri süresinde tamamlanan donanımlar, muayene işlemleri yaptırılmak suretiyle trafikte hız ölçümünde kullanılabilecek.